Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Приключи проект "Резилианс - умението да преодоляваме трудности"


image 3580

На 18.03.2016 г. приключва реализацията на проект «Резилианс - умението да преодоляваме трудности», финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и се реализира от Женско сдружение «Екатерина Каравелова» - Силистра. Периодът за реализация на проекта бе 10 месеца, а максимално осигуреното финансиране в размер на 34820.50 евро.Проектът се изпълнява от Женско сдружение "Екатерина Каравелова" с председател Христина Георгиева.
На заключителната пресконференция присъства г-жа Денка Михайлова, зам.-кмет "Хуманитарни дейности" ,която поздрави екипа на проекта и постигнатите -заложени предварително полезни цели. С реализацията на проекта се разшири кръга на предоставяните социални услуги в община Силистра за подобряване благосъстоянието на жертви на насилие, основано на пола, за справяне с дълготрайния ефект от преживяна травма. Целта на проекта бе да приложи нов подход, запълващ липсата на регламентирана услуга в държавата ни, който да осигури възможности за по - успешна социализация на жертвите на насилие. 
С осигуреното финансиране се създаде Подкрепящ център «Резилианс», в който се предоставиха юридически, социални и психологически консултации на клиенти - общо 36 лица, потърсили подкрепа:
- над 100 юридически консултации
- над 100 психологически консултации
- над 140 социални консултации
- фамилно консултиране на 2 семейства
Изградена бе Преходна къща «Резилианс», чиито ползватели от момента на разкриването и са 9 лица. Сградния фонд е предоставен от община Силистра с решение на Общински съвет.


Публикувано на: 18 март 2016 г. / Печат