Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение относно: Възлагане на автобусни превози по линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ

ОТНОСНО: Възлагане на автобусни превози по линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра

Община Силистра публикува Списък на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, които има право да възлага, считано от 10.04.2016 г., за срок до провеждане на процедура за възлагане по реда на ЗОП или влизане в законна сила на решението за избор на изпълнител/провеждане на нова процедура по реда на ЗОП, но не по-късно от 31.12.2016 г., съгласно Решение № 1-318-1 / 24.03.2016 г. на Областния управител на област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози, и образец на заявлението до Кмета на Община Силистра за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси.

Срок за подаване на документи в деловодството на Община Силистра: до 17,00 ч. на 01.04.2016 г.

Приложения:

  1. Списък на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра.
  2. Образец на заявление за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси.

25.03.2016 г.
гр. Силистра

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 25 март 2016 г. / Печат