Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Покана


Силистренската общинска организация на Съюза на инвалидите в Бълария/СИБ/ ще проведе на 6 април от 10.00 часа Общо отчетно-изборно събрание в клуба. Канят се да посетят събранието членовете на Съюза на инвалидите в България от общината или техни пълномощници с подписано пълномощно.

Публикувано на: 30 март 2016 г. / Печат