Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявена е нова процедура за отпускане на кредит


image 361

Обявена е процедура „Договаряне с обявление” по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на банка, която ще отпусне дългосрочен револвиращ кредит на община Силистра, съобщиха от общинския отдел „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки”.

До 23 август се очаква да бъдат подадени заявления за участие в процедурата от различни банки. Допуснатите на първия етап ще бъдат поканени да представят оферти.

Първоначалната открита процедура за избор бе прекратена, тъй като предложените условия за кредитиране от ДСК и ДБанк не са били в съответствие с предварително обявените изисквания от възложителя, поясниха юристи от отдела.

С кредита от 2,5 млн. лв. общината планира да подпомогне частта за съфинансиране на инвестиционни проекти.

Публикувано на: 11 август 2010 г. / Печат