Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Осем проекта получават финансиране по конкурсна сесия "Младите за Силистра 2016"


От началото на месец април започва изпълнението на проекти по конкурсната сесия "Младите за Силистра 2016". За шеста поредна година Община Силистра предоставя средства за реализирането на малки проекти, чрез които се дава шанс на неформални младежки организации и групи да реализират творческите си идеи. От 2011 г. до сега са реализирани 32 проекта на обща стойност над 22 000 лв. Основната цел е насочена към подкрепа за реализиране на проекти, подпомагащи политиката на Община Силистра в сферата на младежките дейности, стимулиране на младежката инициативност и таланти, инвестиране в младежта като социален капитал и активна част на европейската общност.

По конкурсната сесия тази година кандидатстваха 14 младежки групи. Комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Силистра, с председател г-жа Денка Михайлова, оцени постъпилите предложения и взе решение за финансиране на 8 от предложените проекта. Те ще се реализират в периода април - май и са на обща стойност 5 300 лв., осигурени от бюджета на Общината.

Одобрените за финансиране са следните проекти:

  1. Проект "Форум театър Silistrafic" на неформална група "Ученически парламент" при ПГСУАУ "Атанас Буров";
  2. Проект "Младежка зона Екобостан" на неформална група младежки клуб "Мечтатели";
  3. Проект "Нова Възможност" на неформална група " Креативни с иновации";
  4. Проект "Мисия Българин" на неформална група "Българи с мисия";
  5. Проект "Градина 3" на неформална група "Жълтите жирафи";
  6. Проект "Да спортуваме заедно" на неформална група "Приятели на спорта";
  7. Проект "Дърветата на моя роден град - един различен поглед" на неформална група "Еко-арт";
  8. Проект "Кариерата - моето бъдеще" на неформална група "Предприемачи на бъдещето".

Проектите предвиждат дейности ориентирани към повишаване на компетенциите и уменията на младите хора, свързани с кариерното им развитие и трудова реализация, промотиране на здравословен начин на живот и стимулиране на физическата активност, изява на таланти в сферата на изкуството и културата, развиване на доброволчеството.

Публикувано на: 30 март 2016 г. / Печат