Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ


Община Силистра - Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните обявява, че записването за Летни клубове по интереси за деца и младежи от 8 до 18-годишна възраст в клуб плуване приключи, поради запълване на капацитета на групата.

Публикувано на: 16 май 2016 г. / Печат