Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 3771

ПРОЕКТЪТ "ПРИЕМИ МЕ 2015" СЕ НАСОЧВА КЪМ ОБЛАСТЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА


На свое заседание Консултативният експертен съвет (КЕС) към проекта "Приеми ме 2015" прие План за развитие на приемната грижа за тази и следващата година, базиран върху обсъден и също приет от КЕС Анализ на потребностите от развитие на тази социална услуга на общинско, областно и национално ниво.

Акценти в плана са да се въведе областен модел за развитие на приемната грижа, както и да бъде определен стандарт за натовареност на социалните работници в екипите за приемна грижа (ЕПГ) - не по-малко от 12 приемни семейства, с които да работи един социален работник.

Друг приоритет е да се изготвят програми за обучение на приемни семейства, социални работници от ЕПГ, комисиите по приемна грижа, експерти от териториалните структури на прекия бенефициент по проекта - Агенцията за социално подпомагане. Предложенията за програми за обучение, както и обсъждане на добри практики, ще бъдат ангажимент на участниците в КЕС - Национална мрежа за децата и Уницеф България.

Свои представители в КЕС при взимането на тези ключови за проекта "Приеми ме 2015" решения имаха също Държавната агенция за закрила на детето, Националното сдружение на общините в България, Националната асоциация по приемна грижа.

Община Силистра е партньор на Агенцията за социално подпомагане при изпълнение на Проекта, като доставчик на социалната услуга "Приемна грижа".

Към момента услугата се предоставя от 22 приемни семейства, които полагат грижи за 27 деца в риск. Проекта на местно ниво се управлява от Администратор и счетоводител, а Екипът по приемна грижа се състои от двама социални работници.

Проект "Приеми ме" се финансира от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публикувано на: 18 май 2016 г. / Печат