Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

XXXIII НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ "ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ" ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА


image 3810

През есента на 2016 г. за тридесет и трети път Стара Загора ще бъде домакин на Националния младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев". Конкурсът е обичан и популярен сред младите автори от страната и се е утвърдил през годините като една необходимост за тяхното развитие. За много от участниците той е първо признание, първа публикация, първа стихосбирка. Националният конкурс е утвърдена школа за откриване на таланти, пространство за контакти и творчески обмен, място за раждане на нови творчески идеи. Тук младите творци се срещат с известни поети, общуват с критици и издатели, опознават се и създават нови приятелства.
В конкурса могат да вземат участие всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса - 04.11.2016г. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в три еднообразни екземпляра.
Творби на участниците се приемат до 9 октомври 2016 година на:
И-майл: lib@rodina-bg.org ; факс: 042 603 950; или с препоръчителна кореспонденция на адрес: 6 000 Стара Загора, бул. Руски 17, Библиотека "Родина".
Изпратените творби трябва да са придружени с точно посочени име и фамилия, настоящ адрес, телефон и дата на раждане на участника.
За повече информация: 0884 477 915 - Красимира Лекова, 042 630 113 - Библиотека "Родина".
Организатори: Община Стара Загора, Библиотека "Родина", Къща музей "Гео Милев".

Публикувано на: 01 юни 2016 г. / Печат