Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОЧВА НАЗЕМНА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КОМАРИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА


image 3829

Община Силистра уведомява гражданите, че след приключването на авиационната обработка срещу популацията на комари, на 14.06.2016 г. (вторник) от 18:00 ч. до 24:00 ч. ще се извърши наземна такава, като пръскането ще се извърши на територията на град Силистра. На 15.06.2016 г. /сряда/ от 18:00 ч. до 24:00 ч. ще бъде проведена същата наземна обработка срещу популацията на комари и в селата Айдемир, Калипетрово, Ветрен и Сребърна. Пръскането ще се извършва в съответствие със законово регламентираните правила за гарантиране здравето на хората. На основание чл. 32 от Закона за пчеларството, във връзка с изпълнение на изискванията на "Наредба №15 от 8 април 2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности".

Притежателите на пчелини/пчелни семейства, следва да не допускат достъп на пчели в горепосочения часови диапазон и на упоменатите места, за да се предотврати отравянето им.

Препаратът, с който ще се извърша третирането за намаляване популацията на комари е: "Ротрин 200", с Разрешение за пускане на пазара на биоцидния препарат №0800-1 / 24.07.2009, доставен от "Гарант-пест контрол" ООД гр. София.

Препаратите са безвредни за хората и домашните любимци, поради което няма карантинен срок.

Обработката срещу комари в община Силистра се извършва в съответствие с указанията от Министерство на здравеопазването.

Публикувано на: 10 юни 2016 г. / Печат