Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ИЗЯВЛЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА СИЛИСТРА


В отговор на: ДЕКЛАРАЦИЯТА на г-н Момчил Неков, член на Европейския парламент, представена на заседание на Общински съвет- Силистра на 29. 06.2016г.

Декларацията на г-н Неков не е входирана в деловодството на Община Силистра. Тя бе представена на 29 юни 2016г. от г-н Камен Тодоров на сесия на Общинския съвет, извън дневния ред на заседанието.
Община Силистра работи по Проект "Достъпна градска среда чрез реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и ул. "Добруджа". Проектът включва пет етапа. Той е одобрен на всички фази, съгласуван с държавните институции и ведомства, по него са работили над 30 експерти - проектанти, инженери, архитекти, ландшафтни архитекти. Проектът е в отговор на многобройните жалби на жителите на тези улици, посочващи фактите: разрушени тротоари, лоша осветеност, постоянни повреди по електро и водопроводната мрежи, компрометирани фасадни стени, тераси, мази на жилищните блокове, причинени от клоните и кореновата система на чинарите.
Целта на Проекта " Достъпна градска среда чрез реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и ул. "Добруджа" е да се поднови тротоарната настилка, да се подмени част от водопроводната мрежа, да се рехабилитира подземната инфраструктура, да се подмени уличното осветление, да се преасфалтира цялостно пътното платно и да се направи велоалея. И забележете - да се оформи нова богата зелена среда от подходящи дървесни видове. Проведено беше обществено представяне.
С реализацията на Проекта градската среда ще е достъпна и ще подобри качеството на живот на хората.
Община Силистра се вслушва в мнението на гражданите и защитава живота, здравето и имуществото им с всички позволени от закона средства.
В деловодството на Община Силистра не е постъпила подписка срещу реализацията на Проекта. Дори и такава да съществува, и да е подписана от посочения брой хора, това не са всички жители на града.

Община Силистра счита за недопустим грубия тон и личностните нападки, залегнали в основата на Декларацията.

Публикувано на: 01 юли 2016 г. / Печат