Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

РАБОТНА СРЕЩА В СЕЛО ПРОФ. ИШИРКОВО


image 3905

Кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов заедно със секретарят на общината, г-н Ростислав Павлов се срещнаха с кмета на с. Проф. Иширково, г-н Стойчо Нечев и представители на инициативен Обществен съвет, подпомагащ дейността на кметството. На нея бяха обсъдени теми и проблеми свързани с живота на общността.
Основната задача на Обществения съвет е инициирането на дискусии и генериране на позиции, становища и идеи, както и активно участие във вземането на решения за развитие на с. Проф. Иширково. Членове на съвета са хора от селото, сред които основен дарител и инициатор на обществени прояви е г-жа Величка Славова - председател на ЗК "Нива - 93". На днешната среща бе обсъдено финансовото състояние, възможности и ангажименти към местния футболен клуб. Тази година клубът ще отбележи с редица прояви своята 80 годишнина.
Д-р Юлиян Найденов благодари за активната гражданска позиция и увери присъстващите, че администрацията подкрепя всяка тяхна идея и инициатива, която е добре обмислена и мотивирана, и която ще промени живота в селото.


Публикувано на: 27 юли 2016 г. / Печат