Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ


На 03 август, от 10,30 часа, в залата на Общински съвет, по покана на д-р Мария Димитрова, председател на Общински съвет - Силистра ще се проведе традиционната среща на Председателя на ОС с децата от Лятната програма на Община Силистраорганизирана от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Тази година децата ще влязат в ролята на местни парламентаристи, които ще обсъдят и гласуват решения, свързани с организиране на Ден на спорта и талантите и екоден в рамките на заниманията на Летни клубове по интереси 2017.

Публикувано на: 02 август 2016 г. / Печат