Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ


Със Заповед на Кмета се затваря за ползване паркингът зад сградата на Общината, с цел провеждане на националното изложение "ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО" , една инициатива на МЗХ.
Заповедта гласи: " На 12. 09. 2016 г. /понеделник/, от 05.00 ч. до 23.00 ч., да се затвори за движение и паркиране на моторни превозни средства /МПС/, Паркинга - публична общинска собственост, находящ се зад сградата на общинска администрация - Силистра, на територията на Дунавски парк - Силистра.
2. За целта да се поставят съответните пътни знаци, забраняващи преминаването и паркирането на гореописания обект - Паркинг.
3. Отдел "Инспекторат" при Община Силистра да осигури прочистването и опазването на паркинга от паркиране на МПС в деня на провеждане на мероприятието.
4. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Директора на ОД на МВР - Силистра, както и до всички заинтересовани граждани."

Публикувано на: 07 септември 2016 г. / Печат