Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРОДЪЛЖАВА РАБОТА ПО ПРОЕКТА " РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. "СИМЕОН ВЕЛИКИ" И ПЛ. "АЛБЕНА"


image 3987

По покана на кмета на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов се проведе работна среща между екипа на Проекта, ръководството на общината , неформална група "Силистра диша" и представители на НПО-та в града в присъствието на журналисти. Страните изложиха мнения, въпроси и становища по реализацита и преработката на Проекта, с цел взимане под внимание решението на Кмета за запазването на дървестните видове по ул."Симеон Велики". Общото решение на страните, участващи в срещата бе да се сформира работна група до понеделник, 12 септември 2016г., в която да бъдат равнопоставени мненията на излъчените представители на неформалната група"Силистра диша", на експерти -ландшафтни специалисти и архитекти, , за да се вземат мерки по изготвянето на ново Техническото задание на базата, на което да се преработи Проекта.


Публикувано на: 08 септември 2016 г. / Печат