Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2016/2017 ГОДИНА ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА НА РУ "А. КЪНЧЕВ"


image 4036

Днес, в аула "Проф. д-р Славчо Иванов" на Филиал - Силистра на Русенски университет "Ангел Кънчев" тържествено бе открита новата академична 2016-2017 година и връчени дипломите на завършилите степен бакалавър - випуск 2016.
Сред официалните гости на тържеството бяха ректорът на РУ "А. Кънчев", проф. д-р Велизара Пенчева, д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет- Силистра, г-жа Елена Томова - зам.-областен управител, Г-жа Цветана Игнатова - директор на дирекция "Хуманитарни дейности" на община Силистра, членове на академичното ръководство, директори на училища и институции.
Поздравления към студенти, преподаватели и гости поднесе д-р Мария Димитрова, споделяйки надеждата, повече от младите хора в града да се обучават във Филиала на РУ "Ангел Кънчев" и да работят в Силистра. Приветствие отправи и от името на д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра, с поздравителен адрес, в който се казва: "Удоволствие е за мен да приветствам всички Вас, студенти в РУ "Ангел Кънчев", в първия ден на новата академична година. Филиалът на русенския университет се утвърди като съвременно, модерно, европейско висше училище на територията на община Силистра, в което младите хора имат възможност да получат качествено обучение и знания. Това е мястото - средище на духовност, на амбиции за реализация на мечти, тук са приятелствата и силните емоции. "
Тази година успешно дипломиралите се студенти от випуск‘2016 са общо 49 от 5 специалности.
На днешното тържество по повод откриването на академичната учебна година във Филиала на РУ ,,Ангел Кънчев в Силистра доц. д-р Илияна Горанова учреди индивидуална годишна награда за специалност ,,Педагогика на обучението по български език и чужд език" в размер на 100 (сто) лева.
Наградата ще се връчва в навечерието на 24 май на студент/студентка за показан най-висок семестриален успех (но не по-малко от 5.00) само по учебните дисциплини по български език (от първи до осми семестър включително).
Наградата се учредява за неопределено време и е в памет на професор Кирил Димчев, който, не само според учредителя на наградата, беше и си остава връх на пирамидата - ,,Методика на обучението по български език". По волята на дарителя наградата се именувана - ,,В памет на проф. Димчев".


Публикувано на: 19 септември 2016 г. / Печат