Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ


При подготовката за празничните дни на гр. Силистра, бе извършен оглед с цел осигуряване на необходимата организация за поддържане на чистотата и осигуряване на безопасността на гражданите. В резултат на това, в началото на месеца бяха подменени 7 решетки на отводнителния канал на пл. "Свобода". След сигнал на гражданин, получен в Община Силистра на 13.09.2016 г., е направен повторен оглед и са подменени още 16 решетки, а други 7 - укрепени. Отдел "Инспекторат", съвместно със специалисти на общината, работят за установяването на причините за получените повреди.

Публикувано на: 19 септември 2016 г. / Печат