Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПУБЛИЧНО БЕ ПРЕДСТАВЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА НА УЛ. "СИМЕОН ВЕЛИКИ" ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ"


image 4096

На 24.10.2016 г., в залата на Общински съвет- Силистра публично бе представен преработеният Работен проект: "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на ул. "Симеон Велики" прилежащи тротоари и зелени площи" в частта ландшафтно оформление, с цел запазване на дървесната растителност по улицата и реализацията на дейностите по проекта.
Представянето имаше за цел да запознае широката общественост с преработената част от проекта, за да може да продължи процеса по реализацията му.
Проектът е част от Инвестиционна програма на Община Силистра за периода 2014-2020 г., която ще се финансира по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
Пред присъстващите д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра и инж. Емил Гойчев, зам.-кмет "Устройство на територията", проектанският екип начело с арх. Олег Николов и ландшафтният арх. Георгиева обясниха подробно проектните изменения, съобразени с намеренията да се запази и обогати растителността по улицата и да се реализират новите комуникационни системи и социалните намерения на общината за социална градска среда с отношение към детайла.
Със свои мнения, предложения и конкретни въпроси участваха и граждани, сред които и живущите по улица "Симеон Велики".
Всички предложения са вписани в протокол от представянето и обсъждането на прероботения работен проект в ландшафтната му част.


Публикувано на: 25 октомври 2016 г. / Печат