Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ "НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"


Информационна среща по реализацията на проект 2014 BGO5М90PO01-1.2014.001 - "Нова възможност за младежка заетост", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 2014 - 2020
В гр. Силистра на 10 ноември 2016 г., от 10:00 часа, в Конферентната зала в Младежкия дом (ул."Симеон Велики" № 135, I етаж) ще се проведе информационно събитие по реализацията на проект 2014BGO5М90PO01-1.2014.001 - "Нова възможност за младежка заетост", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 2014 - 2020. Ще бъде предоставена информация за търсещите работа младежи до 29 години включително и работодателите в област Силистра, както и други заинтересовани лица. Целта на събитието е по-добра информираност по проекта, обратна връзка под формата на въпроси и отговори, дискусии.

Публикувано на: 08 ноември 2016 г. / Печат