Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ДОБРА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА


image 4143

Представяне на добрата педагогическа практика "ЕДИН - Е - НИЕ" от учител на ПГМТ "Вл. Комаров", гр. Силистра по време на Научно- практическата конференция "Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от уязвимите групи"

От 9-ти до 11-ти ноември, 2016г. във Велинград се проведе Научно- практическа конференция "Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от уязвимите групи", която бе организирана съвместно от МОН- дирекция "Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване"/ПСРИО/, Синдиката на българските учители, фондация "Фридрих Еберт", София и община Велинград.
В конференцията участваха излъчените 46 от общо представените 250 доклади от цяла България.
Чрез всичко посочено в тази практика можем да твърдим, че културните различия в никакъв случай не могат да бъдат предпоставка за разделение и противоречия, а напротив- те могат да бъдат само основание за развитие, богатство и красота. Тази практика може да бъде основание за разпознаване на един от най- важните активи в нашия живот- идентичността. Тя е толкова важна, колкото и самия живот, защото Тя е нашият софтуер за оцеляване.
Проведената Научно- практическа конференция по проблемите на интеркултурното образование във Велинград бе изключително работеща и ценна, защото всеки един представен доклад доказа на практика, че интеркултурното образование е взаимно проникване на идентичностите, което от своя страна води до развитие и хармония.
Информацията е предоставена от клуб "Ексклузивен репортер" към УСУ при ПГМТ "Вл. Комаров", гр. Силистра.


Публикувано на: 15 ноември 2016 г. / Печат