Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА СИЛИСТРА ПО ИНТЕРНЕТ


Уважаеми съграждани,

Отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра Ви уведомява, че е въведена нова електронна услуга, предоставяща възможност за заплащане на дължимите данъци и такси към Община Силистра по интернет. Разплащането се осъществява през сайта на Община Силистра, за вход в системата потребителите могат да се идентифицират с ЕГН/ЕИК, входящ номер и дата на документ, подаден в отдел МДТ при Община Силистра или чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НАП.
Напомняме Ви, че срокът за плащане на втората вноска от дължимите данъци и такси, за физически и юридически лица за текущата 2016 г. изтече на 31.10.2016 г. След тази дата върху неплатените задължения се начислява законова лихва.
Заплащане може да се извърши и на касите в отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра, в кметствата, по банков път или в изнесената каса на ул. "Добрич" №134.
Работно време с граждани в Отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра: от 08.00÷16.00 часа и от 16.30÷17.00 часа.

Публикувано на: 15 ноември 2016 г. / Печат