Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН


image 4148

Програмата CEO, Junior Achievement Bulgaria е съобразена с активното развитие на младите хора, тяхната гражданска позиция и личностна ангажираност.

Днес мениджъри за един ден бяха учениците: Иван Иванов, 12 кл., ПГМТ "Владимир Комаров" /заемащ позицията кмет/, Мартин Динков, ПГСУАУ "Атанас Буров" /зам.-кмет "Хуманитарни дейности"/, Джулиана Мусинова, ЕГ "Пейо Яворов" /секретар/, Маргарита Иванова, 11 кл., ПГСУАУ "Атанас Буров" /зам.- кмет "Устройство на територията"/ , Веселина Кръстева, 11 кл. ПМГ "Св.Климент Охридски" /зам.-кмет "Финанси и икономика"/.

Тяхната среща започна с представяне на структурата на общината и нейните отговорности от секретаря - Ростислав Павлов. Всеки от участниците във форума се запозна със спецификата от дейности по дирекции, отдели и звена на администрацията, съпътствайки по един от заместник-кметовете.

Мартин пръв сподели впечатленията от ангажираността на г-жа Денка Михайлова, зам.-кмет "Хуманитарни дейности". Джулиана говори за преките задължения на секретаря, г-н Ростислав Павлов. Маргарита сподели за контакта си с гражданите по време на среща с инж. Гойчев. Веселина за събирането на местните данъци при г-н Тодоров, зам.-кмет " Финанси и икономика". Иван бе впечатлен от пакетите документи, които Кметът, д-р Найденов разписва за час. Д-р Найденов приветства усилията за популяризиране и развитие на възможностите за сътрудничество между бизнеса и образованието и администрацията на принципа "учене чрез практика" за всички млади хора в България. Той уточни, че очаква техните предложения и мнения по развитието на общината с думите: "Вярвам във Вас".

Най-голям интерес предизвикаха обсъжданията между двата екипа по проекти и програми на еврофондовете.

Всички получиха договор за деня по програмата и сертификат.


Публикувано на: 17 ноември 2016 г. / Печат