Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПОКАНА ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕРАБОТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА НА УЛ. "СИМЕОН ВЕЛИКИ" И ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - ПРЕРАБОТКА ПО ЧЛ. 154"


Община Силистра има удоволствието да покани всички граждани и заинтересовани страни за участие в публично обсъждане на преработен работен проект "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на ул. "Симеон Велики" и прилежащи тротоари и зелени площи - Преработка по чл. 154 от ЗУТ".

Обсъждането има за цел да представи на широката общественост преработения проект и да се получи мнението и позицията на гражданите, и техните сдружения.

Разработката е на разположение на заинтересованите страни, за разглеждане, в стая 217 на Община Силистра, всеки ден в рамките на работното време.

Представянето и общественото обсъждане ще се проведе на 24.11.2016 г. (четвъртък), от 15:00 часа, в зрителната зала на Община Силистра на ул. "Симеон Велики" №33.

Участието, Ви, в предстоящото събитие е важно за нас.

Публикувано на: 21 ноември 2016 г. / Печат