Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 4216

СРЕЩА НА РАБОТНА ГРУПА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА


Вчера 13.12.2016 год. в сградата на общинска администрация се проведе заседание на Работна група за отчитане на изпълнението на Инвестиционната програма на Община Силистра за 2016 год. и представяне на програмата за изпълнение за предстоящата 2017 г. Работната група е сформирана със Заповед на Кмета на Община Силистра за наблюдение и отчитане на изпълнението на одобрената Инвестиционната програма на Община Силистра за периода 2014-2020 г. и включва представители на Камарите на архитектите, на строителите, на инженерите в инвестиционното проектиране, общински съветници, представители на сдружения с нестопанска цел, на институции и общински служители.

Ангажимент на Работната група е да заседава минимум два пъти годишно, да осъществява мониторинг и контрол по изпълнение на програмата, да приема отчета за изпълнение за текущата година и да приема годишните програми за всяка следваща година.

На заседанието беше представена Инвестиционната програма и бяха разгледани представените отчети по подготовка и изпълнение на следните проекти:

  • "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец", гр. Силистра";
  • "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и площад "Албена" - гр. Силистра";
  • "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради";
  • "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация - Силистра";
  • "Изграждане на жилищна сграда за социални жилища";
  • "Основен ремонт и цялостно обновяване на Драматичен театър "Сава Доброплодни".

Одобрена беше годишна програма за изпълнение на Инвестиционна програма на Община Силистра за 2017 г.

Публикувано на: 14 декември 2016 г. / Печат