Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ "МЛАДЕЖТА СРЕЩУ НАСИЛИЕТО И НАРКОТИЦИТЕ"


image 4238

2016 беше четвъртата поредна година, в която Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общинският съвет по наркотичните вещества и Превантивният информационен център по зависимости при Община Силистра обявиха конкурсна сесия за ученически проекти "Младежта срещу насилието и наркотиците".
Чрез конкурсната сесия се даде възможност на младите хора от 12 до 18 годишна възраст да инициират, разработят и реализират събития, инициативи и дейности в следните направления: превенция на насилието, агресията, тормоза и противоправното поведение сред децата и младежите;
превенция на употребата на психоактивните вещества (наркотици, алкохол, цигари); превенция на трафика на хора и съпътстващото го рисково поведение; превенция на рисково поведение в интернет пространството; промотиране на пътна безопасност; повишаване на сексуалната и здравна култура на подрастващите, събития, инициативи и дейности, реализирани с прякото участие на родителите.
През 2016 година бяха подадени, одобрени и успешно реализирани 8 проекта, с общо заявено финансиране в размер на 6562 лв. В предходните години на инициативата 2013 - 2015 година са реализирани успешно 29 ученически проекта с общо финансиране 20742 лв.
В кандидатстващите групи участваха близо 130 деца и младежи, а очакванията им са идеите и посланията на проектите им да достигнат до близо 4000 техни връстници, до техни родители, учители и до обществеността като цяло.
Г-жа Цветана Игнатова, директор Дирекция "Хуманитарни дейности", поздрави всички участници в проекта и връчи сертификати от името на Община Силистра.
Представянето на проектите беше по реда на подаване на документите.
Проект №1 (по ред на подаване): "Съвременното робство". Той беше представен от група "Информирани и защитени" при Природоматематическа гимназия "Св.Кл.Охридски" с ръководител Симона Василева
Проект №2 (по ред на подаване): "Активни и креативни, не агресивни"
Кандидат: Ученически съвет при общежитие "Младост"
ръководител: Мелиса Шефкъ
Проект №3 (по ред на подаване): " Достатъчно смели да бъдем добри ".
Кандидат:Основно училище "Отец Паисий"
ръководител: Милена Цанева
Проект №4 (по ред на подаване): "С теб съм"
Кандидат: Неформална група "Алтруист" съставена от ученици от Ученическия парламент и доброволци при Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров" с ръководител: Диана Нейкова
Проект №5 (по ред на подаване): "Образователна академия - Здраве". Той беше представен от група "Основатели на бъдещето" при Професионална гимназия "Евлоги Георгиев"
Ръководител: Венцислава Ангелова
Проект №6 (по ред на подаване): Уъркшоп "Стъкления похлупак".Той беше представен от Неформална група "Еко-арт" при Обединен детски комплекс с ръководител Росен Иванов
Проект №7 (по ред на подаване): "Вкусно междучасие"
Кандидат: група "Жълтите жирафи" към Средно училище "Никола Й. Вапцаров" с ръководител Десислава Петрова
Проект №8 (по ред на подаване): ,,Младежта срещу насилието и наркотиците‘‘, ще бъде представен от група ,,По-добро бъдеще" към Професионална гимназия по строителство "Пеньо Пенев".
ръководител : Анастасия Димитрова.

Срещата приключи в неформална среда с почерпка.


Публикувано на: 21 декември 2016 г. / Печат