Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПРИЕМЕН ДЕН НА КМЕТА


image 4252

Приемният ден на кмета на Община Силистра е разписан в графика ми. Този ден е важен, той е от взаимен интерес- администрация и общност, натоварен с особена емоционалност.
Приемният ден е регламентиран всеки вторник от 10-12.00ч., но почти винаги продължава до изслушване на всички пожелали среща, след записване в регистъра при охраната.
Хората разчитат на личния контакт с кмета. Те искат да бъдат чути и сами да представят проблема гледната си точка - както и да подчертаят очакванията си за начина, по който да бъде решен.
Общата характеристика на един приемен ден е: около 30% са въпросите от компетенцията на съдебната власт/ частни имотни спорове, междуличностни и междусъседски спорове/. Други 30 %, условно ще определя като очаквания за съдействие в трудовата реализация на хората. С особена важност бих подчертал проблемите на възрастните, на хората със здравословни проблеми, на малцинствените групи, техните очаквания, за социална подкрепа- настаняване в общински имот или еднократна помощ.
Тази година се срещнах с над 800 силистренци и гости на общината по различни въпроси. В следствие на тези контакти бяха реализирани и много добри идеи за общността. Съвремените комуникации -съобщения във Фейсбук и чрез електроната поща са също форма на общуване, която бележи особен ръст. До скоро хората не вярваха, че техните индикации се отчитат, но всяко мнение е важно.
Благодаря на всички за оказаното ми доверие!


Публикувано на: 28 декември 2016 г. / Печат