Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ НА БЧК - СИЛИСТРА


ОС на БЧК - Силистра,
от 06 януари ще стартира първи транш и поетапно раздаването на хранителни продукти на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица /ФЕПНЛ/ в област Силистра.
Право на тази помощ имат 5 321 граждани, включени в списъците на АСП и попадат в една от следните групи:
1. Лица и семейства подпомагани по реда на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2015/2016 г.
2. Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал.1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) към месец октомври 2016 г.
3. Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2016/2017 г.
4. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето към месец октомври 2016 г.
5. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение към месец октомври 2016 г.
Зареждането на временните пунктове ще се извърши поетапно по утвърден график,
а раздаването на хранителните продукти ще започне както следва за:
1. Община Силистра от 06.01.2017
2. Община Дулово от 27.02.2017г.
3. Община Главиница от 16.01.2017г.
4. Община Кайнарджа от 01.03.2017г.
5. Община Ситово от 23.01.2017г.
6. Община Тутракан от 06.02.2017г.
7. Община Алфатар от 13.03.2017г.
Всяко правоимащо лице ще получи 10 вида продукти, с общо количество 38,550кг на стойност 67,19лв.:
1. Брашно 10 пакета
2. Ориз 6 пакета
3. Спагети 7 пакета
4. Картофено пюре 5 пакета
5. Гювеч к-ва 3 кутии
6. Компот 2 кутии
7. Конфитюр 2 кофички
8. Меснa к-ва говеждо 6 кутии
9. Захар 8 пакета
10. Вафли,кутия 4 кутии

Публикувано на: 03 януари 2017 г. / Печат