Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

КОНКУРСНА СЕСИЯ "МЛАДИТЕ ЗА СИЛИСТРА 2017" НАБИРА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


Със Заповед на Кмета на Община Силистра за поредна, седма, година стартира процедура за финансиране на проекти на неформални младежки групи "Младите за Силистра 2017". Предвидените средства са с общ размер 5 500,00 лв. като максималната сума за едно проектно предложение е 800,00 лв. Чрез тези средства се дава шанс на неформални младежки организации и групи да реализират идеите си.
До 2 март имате възможност да изпратите вашия проект и той да бъде финансиран безвъзмездно.
Пакетът с документи може да откриете ТУК!
Ние подкрепя проекти ориентирани към:
• креативност и иновативен подход за мотивиране на младите хора за активно включване в обществения живот и изграждане на активна гражданска позиция по обществено значими проблеми;
• стимулиране на предприемачеството и инициативността;
• младежки прояви с творчески характер, даващи възможност за личностна изява;.
• разработване на механизми и създаване на възможности за пряко включване на младите хора в процесите на вземане на решения;
• повишаване на компетенциите и уменията на младите хора, свързани с кариерното им развитие и трудова реализация;
• промотиране на здравословен начин на живот и стимулиране на физическата активност;
• включване на младежи в неравностойно положение в планираните дейности;
• популяризиране и развиване на доброволчеството.

Ако сте:
• група млади хора на възраст от 14 до 29 години
• инициативни и креативни
участвайте в конкурсната сесия!

Очакваме вашите проектни предложения!!!

Публикувано на: 27 януари 2017 г. / Печат