Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ


На 14.03.2017 г. /вторник/, в интервала от 16.00 ч. до 17.00 ч., временно ще се ограничи достъпът и ще се затвори за движение на моторни превозни средства улица "Петър Бояджиев", в участъка от разклона за Градски гробища - Силистра до разклона за ресторант "Кантона".

Забранява се паркирането на пътни превозни средства в горецитираните участъци, като не се допуска преминаване по горецитираните пътни артерии, не се допуска паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и / или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.
Заповедта не важи за автомобили със специален режим на движение.
Настоящата заповед да се връчи на РУ "Полиция" - Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Началник - отдел "Инспекторат" при Община Силистра.

Публикувано на: 07 март 2017 г. / Печат