Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ


Със заповед на кмета на Община Силистра- д-р Юлиян Найденов, се забранява се къпането в река Дунав, езера и блата, язовири, напоителни канали и други водни площи на територията на община Силистра, освен на определените съоръжения и специално обезопасени за това места.
Препис от заповедта е доведена до знанието на кметове, кметски наместници на населени места, ръководители на учебни заведения, наематели и концесионери на басейни, язовири и водни площи, за сведение и изпълнение.

Публикувано на: 29 март 2017 г. / Печат