Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ


image 4492

Със Заповед №ЗК-683 на кмета на Община Силистра от 11.04.2017г. /вторник/ до 13.04.2017 г. /четвъртък/ временно да се ограничи достъпа и да се затвори за движение:
• ул. "Добрич" - срещу бензиностанция "ВМ" ( на входа на гр. Силистра от гр. Добрич), като се забранява движението, спирането и паркирането в горецитирания участък.
Забранява се паркирането на пътни превозни средства в горецитираните участъци, като се допуска преминаване по незасегнатите части от пътната артерия в западната лента, и не се допуска паркиране и продължителен престой в източната лента, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и / или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.
"Пътперфект - Т", гр. Силистра - изпълнител на дейностите по СМР, да осигури всички необходими обозначителни знаци и да създаде организация на движение, която да не предпоставя сериозни затруднения при движение по горецитираните пътни участъци, като дружеството носи пълната отговорност за опазването и безопасното преминаване на граждани и пътни превозни средства.

Публикувано на: 11 април 2017 г. / Печат