Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача

"ПРОЛЕТНИ ИГРИ И ПЕСНИ" - ТРАДИЦИОНЕН ОБЩИНСКИ ПРЕГЛЕД НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ КОЛЕКТИВИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНОСИ


image 4513

На 19 април, в Драматичния театър стартира традиционният общински преглед на читалищните художествени колективи от различни етноси под мотото "Пролетни игри и песни". Организатори на събитието са Община Силистра - Дирекция "Хуманитарни дейности", отдел "Култура".

В прегледа ще участват всички народни читалища на територията на Община Силистра, над 45 художествени колектива и 800 самодейци. Те ще представят културното многообразие и традиции с богата програма /песни, танци, обреди, обичаи, музикални и индивидуални изпълнения/.

Празничното тържество откри д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра.

"За мен е удоволствие да Ви поздравя по повод традиционния общински преглед на читалищните художествени колективи от различни етноси "Пролетни игри и песни". Днес, когато все по-осезаема е нуждата от духовност, Вие читалищните самодейци и художествени колективи поддържате огъня на знанието, обогатявате духовния и културен живот, съхранявате и развивате българските традиции и обичаи." - бе част от приветствието на д-р Найденов.

Сред официалните лица, присъстващи в празничния ден бяха г-жа Денка Михайлова, зам.-кмет "Хуманитарни дейности" и г-жа Цветана Игнатова, Директор дирекция "Хуманитарни дейности".

Концертната програма откриха НЧ "В. Левски 1941" - с. Българка, следвано от НЧ "Иван Богоров - 2012" - с. Богорово, НЧ "П. Хилендарски - 2006" - с. Айдемир и НЧ "Ламбриново - 2013" - с. Ламбриново и НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 1966" - Силистра.

Читалищата от община Силистра за пореден път показаха своя бодър и жизнерадостен дух. Постоянството им и любовта към фолклора съумяват да запазят не само традициите и обичаите, а уникалната емоция, която те носят. С кръшни хора и народни песни самодейците огласяваха Драматичния театър в продължение на няколко часа.

Днес, 20 април, ще участват: НЧ "Иван Вазов - 1941" - с. Срацимир, НЧ "Светлина - 1942" - с. Главан, НЧ "Родолюбие - 2006" - с. Айдемир, НЧ "Пробуда - 1940" - с. Калипетрово.


Публикувано на: 20 април 2017 г. / Печат