Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОТЧИТАНЕ НА КОНКУРС "ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА" 2017- СИЛИСТРА


image 4548

Всяка година, по традиция, Община Силистра и Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси - Силистра, с председател г-жа Денка Михайлова обявява ученически конкурс за рисунка и есе "Дъга на толерантността" - Силистра. Конкурсът се организира с идеята да провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция за културата, нравите и бита на отделните етноси в България. Темата за рисунка през настоящата година бе "Етносите и техните традиции", а за есе или разказ "Моята история за доброта и толерантност".
Конкурсът се проведе за осма поредна година. От три години статутът на конкурса е променен, като до 2014 г. бе за рисунка и мултимедийна презентация, а от тогава до настоящия момент ученици в две възрастови групи - от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас могат да участват с рисунка, а по-големите ученици от 8 до 12 клас - с есе или разказ. Близо 120 деца от Силистренска област и страната от 1-ви до 12 клас представиха чрез изкуството своето виждане и разбиране за толерантност, търпимост и приятелство.
Класирането на творбите бе извършено от комисия, назначена със заповед на кмета, с председател за раздел "Рисунка": Йордан Колев - директор на Художествена галерия - Силистра и председател на комисия за раздел "Есе" - Цветана Игнатова - Директор дирекция "Хуманитарни дейности" в Община Силистра и членове- Димитър Кулев- уредник в Художествена галерия и председател на Дружеството на силистренските художници, Атанаска Атанасова- главен експерт "Гражданско образование, социална среда и младежки дейности", отдел "Образование и младежки дейности", Община Силистра, Мария Харизанова- главен експерт "Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и борба с агресията сред младите хора", Община Силистра.
Приветствие от името на Кмета на Община Силистра - д-р Юлиян Найденов поднесе г-жа Цветана Игнатова, която благодари за активното участие на всички ученици и допълни: "Няма нищо по-прекрасно от въображението на младите хора, които по свой начин и творейки изразяват отношението и виждането си за толерантност. Независимо от етническата принадлежност на хората, общуването и взаимоотношенията помежду им би следвало да се водят от принципите на доверието, човечността и равенството. Запазете идентичността на различните култури, богатството на обичаи и традиции!".
Г-жа Атанаска Атанасова призова всеки да намери добротата в себе си, с която да уважава различните, който е най-големият символ на толерантност.
Г-н Димитър Кулев сподели, че природата има код за доброта и този код, творците пресъздават чрез изкуството си, което ги прави посланици на доброто.
За доброто настоение по време на отчитането се погрижиха младите таланти от групите "Новакейн" и "Blood Sugar" към Народно читалище "Доростол 1870", гр. Силистра с ръководител Иван Неделчев. Стихотворения за приятелството изпълниха ученици от Обединено училище "Св. Кл. Охридски", с. Проф. Иширково.
Наградените ученици получиха грамоти и ваучери за покупка, всички останали участници - диплом за участие, символичен спомен с лого на конкурса и почерпка, осигурени от Община Силистра.

Наградени:
Рисунки

1 - 4 клас

1-во място - Калина Дамянова Димитрова, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- Силистра
2-ро място:
- Пламен Любомиров Атанасов - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- Силистра

- Ивона Росенова Иванова - ОДК - Силистра

3-то място:
- Николета Георгиева Иванова - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- Силистра
- Сияна Даниелова Кулева - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- Силистра
Поощрения:
- Изабела Цанкова Димитрова - ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра
- Константинос Гризис - ОДК, гр.Силистра
- Селин Алтан Неджат - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- Силистра

5 - 7 клас

1-во място - Милица Венциславова Филипова - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- Силистра
2-ро място:
- Севиляй Шевкет Мусин - ОУ "Св. Кл. Охридски", с. Проф. Иширково
- Мария Пламенова Николова - ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра
3-то място:
- Светозара Станиславова Ковачева - ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра
- Дарина Добринова Христова - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- Силистра
Поощрения:
- Денислава Стилиянова Стефанова - ОДК - Силистра
- Кристина Венциславова Маринова - ОУ "Св. Кл. Охридски", с. Проф. Иширково
- Антония Свиленова Александрова - ОДК - Силистра
Есе

1 място - Станислава Стефанова - 16 години, гр. Петрич
2 място - Габриела Лефтерова - СУ "Никола Вапцаров", гр.Силистра
Поощрения:
- Петър Радославов Хвърчилов - ПЗГ "Добруджа" - Силистра
- Пресияна Яворова Минкова - СУ "Никола Вапцаров", гр.Силистра


Публикувано на: 05 май 2017 г. / Печат