Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ГОДИШНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧИТЕЛИ, ЗА ОСОБЕН ПРИНОС И ЗАСЛУГИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016- 2017Г.


image 4585

Годишната тържествената церемония по награждаване на учители, за особен принос и заслуги през учебната 2016- 2017г., се проведе днес, в навечерието на Деня на славянската писменост и култура- 24 май. Церемонията се провежда под егидата на кмета на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов, с пристрастната ангажираност на зам.-кмет "Хуманитарни дейности" -г-жа Денка Михайлова. На церемонията присъстваха Ивелин Статев- Областен управител на Община Силистра, Народният представител и член на ПК по образование и наука г-н Стоян Мирчев , общински съветници, д-р Габриела Миткова- началник на РУ на МОН, Михаил Кирязов- председател на СБУ- Силистра, Славянка Василева- председател на КТ "Подкрепа", Снежанка Давидова- член на комисията по отличаване и номинираните, доц. Д-р Теменужка Богданова- директор на Филиал- Силистра към РУ "Ангел Кънчев". " Училището, учителят, са сред авторитетите на обществото ни. С особена благодарност честитя празника на всички! С особен трепет на мисълта желая успех на учителите и техните възпитаници, на хората, радетели и пазители на българската наука и култура, на българската писменост и слово. Честит празник, скъпи учители"- бе част от приветствието на д-р Юлиян Найденов. На церемонията присъстваха 120 учители от община Силистра. Техният всеотдаен труд бе отличен в тринадесет категории. Комисия, назначена със Заповед на кмета заседава и реши, кои от педагозите ще получат годишните награди. Заповедта на кмета гласи: За постигнати високи резултати при възпитанието и обучението на децата и учениците през учебната 2016/2017 година да бъдат наградени с парична награда следните учители, помощник-директори и директори на общински и държавни училища, детски градини и обслужващи звена от община Силистра: 1. За постижения в педагогическата практика в предучилищното образование - г-жа Елка Овчарова, детска учителка от Детска градина "Добруджа", гр. Силистра. 2. За постижения в педагогическата практика в началния етап на основното образование - Иванка Велчева, начална учителка от ОУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Силистра. 3. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Български език и литература" - Лидия Петрова, СУ "Никола Вапцаров". 4. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Чужди езици"- Кремена Радоева, учител в Езикова гимназия "Пейо Яворов". 5. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Математика, информатика и информационни технологии" - Светла Нейкова, учител в ПМГ "Св. Кл. Охридски", гр. Силистра. 6. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Обществени науки и гражданско образование" - Галя Стоянова, ОУ"Отец Паисий". 7. За постижения в педагогическата практика в образователна област " Природни науки и екология" - Снежанка Желязкова, учител в ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра. 8. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област "Изкуства, бит и технологии, предприемачество и физическа култура и спорт" - Христо Христов, Център за подкрепа за личностно развитие- Обединен детски комплекс 9. За постижения в педагогическата практика в професионалното образование - Живка Иванова, учител в ПГСУАУ " Атанас Буров" - Силистра. 10. За постижения в педагогическата практика, свързана с превантивни, диагностични, рехабилитационни, консултативни и корекционно-терапевтични дейности - Красимира Райнова, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. 11. За най-успешен заместник- директор - Ирина Гетова- Георгиева- ПГСУАУ "Атанас Буров"- Силистра. 12. За най-успешен мениджмънт в детската градина -Пепа Добрева, Детска градина "Нарцис". 13. За най-успешен мениджмънт в училище и център за подкрепа за личностно развитие - Александър Кононов, ОУ "Иван Вазов". Почетно отличие "Неофит Рилски" на Министерството на образованието и науката получиха: 1. Предложени от Регионално управление на образоването- Силистра- Вяра Георгиева, ОУ " Св. Св. Кирил и Методий", гр. Силистра и Дарина Панова, ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра. 2. Предложени от Регионален синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа"- Наталия Крумова, ПГСУАУ "Атанас Буров", гр. Силистра и Галина Тодорова- ПМГ "Св. Климент Охридски", гр. Силистра. Номинирани учители от Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители в заключителния етап на десетия Национален конкурс " Учител на годината", организиран от Синдиката на българските учители- Марияна Винарова, ПГСУАУ "Атанас Буров", гр. Силистра и Вяра Георгиева- ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Силистра. Честит празник, наши мили учители!


Публикувано на: 23 май 2017 г. / Печат