Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЛЕТНИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ 2017 ЗА ДЕЦА ОТ 8 ДО 18 ГОДИНИ


image 4606

Изтече срокът за записване за участие в Летните клубове по интереси за деца и младежи от 8 до 18-годишна възраст на Община Силистра - Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Тук можете да видите окончателен график за провеждане на занятията на клубовете.

Списък на децата с подадени заявления и разпределение по групи.

При възможност за включване в заниманията на клубовете на деца, записани като резерви, организаторите ще се свържат с лицето за контакт, посочено в заявлението.

Моля имайте предвид, че ако детето не посети три (и повече) занятия на клуба без това да е упоменато в заявлението или без допълнително своевременно уведомяване на организаторите, ще се счита, че освобождава мястото си.

За допълнителна информация: телефон 086/ 816 239, Мария Харизанова. Следете и сайта на Община Силистра.

Благодарим за интереса Ви към програмата на Община Силистра и пожелаваме на децата едно незабравимо лято.

Публикувано на: 05 юни 2017 г. / Печат