Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СРЕБЪРНА Е БИОСФЕРЕН ПАРК ОТ СЪВРЕМЕНЕН ТИП


Община Силистра, днес получи поздравително писмо от МОСВ, в него се казва:
" Включването на четирите биосферни резервата/ резерватът "Сребърна"е сред тези четири/ в световната мрежа на ЮНЕСКО е международно признание, че въпросните обекти се управляват по целесъобразен начин, съгласно националното законодателство и в съответствие с общоприетите принципи за добро управление.
МСОВ изразява своята благодарност към общините Силистра, Карлово, Троян, Павел баня, Севлиево, Антон, Асеновград, Малко Търново за готовността им да включат своите землища в съвременни биосферни паркове и за оказаната подкрепа при изготвянето на номинационните формуляри, внесени в Секратариата на Програмата "Човекът и природата" през 2016г.
Благодарение на съвместните усилия на горните общини, МОСВ и неговите регионални поразделения- ДНП"Централен Балкан", РИОСВ- Русе,Бургас и НПО , стана възможно обявяването на тези територии като биосферни паркове от съвременен тип."

Публикувано на: 20 юни 2017 г. / Печат