Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПРЕДСТАВИТЕЛНО ЗАНЯТИЕ НА ГРУПАТА УЧЕНИЦИ С ПРОЯВЕН ИНТЕРЕС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК "МОЯТА ПЛАСТИЧНОСТ" В ПГМТ "ВЛ. КОМАРОВ", ГР. СИЛИСТРА ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"


image 4638

Днес- 21.06.2017г. бе проведено представително занятие на група ученици с проявен интерес по английски език "Моята пластичност" в ПГМТ "Вл. Комаров", гр. Силистра на тема "The secret of marital happiness".
Учениците разработиха темата като минаха през няколко последователни стъпки, които бяха съобразени с характеристиките на новото образование на третото хилядолетие- асоциативно, експериментално, интерактивно и многомерно.
Първо определиха какъв тип личност е всеки един от тях и каква е най- подходящата за него професия за в бъдеще, на базата на нумерологичен материал на английски език. Интересният тест им даде възможност неусетно да обогатят ползваното от тях лексикалното поле на таргетния език.
Като втора стъпка направиха превод от български на английски език на притчата "Тайната на семейното щастие" и един от учениците я вписа в "Златната книга" на групата.
А третата стъпка доказваше артистичната пластичност на учениците, които чрез пантомима представиха действията на главните герои от притчата, слушайки художествения прочит на материала на английски език.
След като бяха определили какъв тип личност е всеки един от тях, каква е идеалната за него професия и разбраха причината за семейното щастие, на учениците не им оставаше нищо друго освен да проектират и реализират своя краен продукт- "My happy garden" (Градината на моето щастие). Всички се справиха чудесно с поставената задача. За краткото време, с което разполагаха- 30 мин.,учениците изградиха фантастични градини, ползвайки биоинтегралните методи от "Педагогика от когиталността", които допринасят за цялостното и хармонично развитие на същността на ученика. Позовавайки се на различни методи, учениците минаха през различни нива на биоинтегрално развитие, като:
• Емоционално - поощряване на тяхното позитивно мислене чрез нумерологичен тест; развиване на тяхната емоционална интелигентност чрез асоциирането на градината със сърцето и чувствата; себеизразяване на учениците чрез изиграването на пантомима по посочената по- горе притча;
• Етично и мултикултурно - ползване на английския език по време на занятието с цел утвърждаване на чуждия език като алтернативен начин за себеизразяване, основано на мира и подкрепа между народите по света; възприемане на духовни ценности чрез утвърдените такива в притчата, като поемане на отговорност и проява на толерантност;
• Екологично - работа с природни подръчни материали; създаване на градина без химически замърсители;
• Творчeско и естетическо - развиване на умението на подрастващите за проектна дейност; усъвършенстване на умението на учениците за създаване; развиване на чувството за красота и хармония у учениците;
• Духовно - асоцииране на градината със сърцето- мястото, което работи с творческата енергия на любовта;
• Интуитивно - работа с пантомимата за подсилване на възприятието и визуализацията на текста на английски език;
Минавайки през всичките тези нива на биоинтегрално развитие, учениците съответно използваха и биоинтелигентни инструменти, които стимулират множествената и емоционалната интилигентност и свързват и хармонизират двете мозъчни полукълба, което води до по- високи постижения в училище. По време на конкретното занятие учениците ползваха инструменти за хармонизиране- листа, цветя, пръчици, кестени, камъчета; заземяващи техники- игра с пясък, направа на водни пързалки, басейни, изработване на макетни кладенци, пазене на тишина, вслушане в звуците на природата (на запис).
В края на занятието всички напуснаха кабинета в добро настроение, удовлетворени от това, което бяха научили и изработили. Имаше какво да споделят в къщи със семействата си. А какво по- добро от това?...
Използвайки тези методи от когиталността, учениците неусетно осъществиха четирите стълба на Жакос Делорс, представени в "Доклад за международната комисия по образованието на XXI век към ЮНЕСКО", според които новото образование трябва да ни научи как да знаем, как да правим, как да живеем заедно, как да бъдем заедно.
А ти си част от нас, приятелю...:) Да опитаме заедно...През септември има нов старт, нали?

22.06.2017г. клуб "Ексклузивен репортер"


Публикувано на: 22 юни 2017 г. / Печат