Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ


Община Силистра уведомява жителите, че на 26.06.2017г.
/понеделник/ ,от 19.00ч. ще започне НАЗЕМНА обработка срещу популацията на комари. Пръскането ще се извърши на територията на селата Ветрен и Сребърна. На територията на гр. Силистра пръскането е на същата дата, но от 22.00ч.
Пръскането ще се извършва в съответствие със законово регламентираните правила за гарантиране здравето на хората. На основание чл. 32 от Закона за пчеларството, във връзка с изпълнение на изискванията на "Наредба № 15 от 8 април 2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности".
Притежателите на пчелини/ пчелни семейства, следва да не допускат достъп на пчели в горепосочения часови диапазон и на упоменатите места, за да се предотврати отравянето им.
Препаратът , с който ще се извърша третирането за намаляване популацията на комари е: "Ротрин 200".
Препаратите са безвредни за хората и домашните любимци, поради което няма карантинен срок.
Обработката срещу комари в община Силистра се извършва в съответствие с указанията от Министерство на здравеопазването.

Публикувано на: 26 юни 2017 г. / Печат