Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ


Община Силистра уведомява жителите, че на 15.07.2017г. /събота/, от 05.00ч. до 08.00 ч. ще започне АВИАЦИОННА обработка срещу популацията на комари. Пръскането ще се извърши на територията на гр. Силистра и селата Айдемир, Ветрен и Сребърна.
На същата дата /15.07.2017 г./ от 20.00 ч. до 22.00 ч. ще се извърши и НАЗЕМНА обработка срещу популацията на комари, като пръскането ще е на територията на селата Сребърна и Ветрен, а на територията на гр. Силистра пръскането е на същата дата, но от 22.00ч. до 04.00 ч.
Пръскането ще се извършва в съответствие със законово регламентираните правила за гарантиране здравето на хората. На основание чл. 32 от Закона за пчеларството, във връзка с изпълнениена изискванията на "Наредба № 15 от 8 април 2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности".
Притежателите на пчелини/ пчелни семейства, следва да не допускат достъп на пчели в горепосочения часови диапазон и на упоменатите места, за да се предотврати отравянето им.
Препаратът , с който ще се извърша третирането за намаляване популацията на комари е: "Ротрин 200".
Препаратите са безвредни за хората и домашните любимци, поради което няма карантинен срок.
Обработката срещу комари в община Силистра се извършва в съответствие с указанията от Министерство на здравеопазването.

Публикувано на: 11 юли 2017 г. / Печат