Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СТАРТ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА КВАЛИФИКАЦИЯ "БИБЛИОТЕКАР"


Регионална библиотека "Партений Павлович" стартира професионално обучение за придобиване на трета степен професионална квалификация "Библиотекар" в специалност "Библиотекознание". На 18 юли 2017 г. ще стартира едногодишно обучение на дванадесет служители от читалищни библиотеки на област Силистра. Общият брой учебни часове са 960, включващи: теория 530 часа в on-line дигитална среда и практика 422 учебни часа.

Практическите занятия ще се провеждат в Регионална библиотека "Партений Павлович" от експерти на Силистренската библиотека. Обучението завършва с Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, съгласно чл. 39, т. 2 от Закона за обществените библиотеки.

Фондация "Глобални библиотеки - България" предоставя безвъзмездна финансова подкрепа на служители със средно образование от обществените библиотеки, подписали споразумение за партньорство с фондацията. Финансирането е 90% от пълния размер на индивидуалните такси.

Обучението е организирано от лицензирания Център за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища" според нормативните изисквания на Закона за обществените библиотеки. Очакваме на откриването да присъстват инж. Георги Петров, председател на АСЧ и представители на Българска библиотечно - информационна асоциация и Фондация "Глобални библиотеки - България".

Публикувано на: 17 юли 2017 г. / Печат