Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с извършване на строително монтажни работи /СМР/ от "Стройпроект" ООД, а именно събаряне на сграда, съгласно сключен договор "Строително монтажни и ремонтни дейности по проект: "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище св.св. Кирил и Методий и детска ясла Здравец, гр. Силистра, за ОП 1 - ОУ "св.св. Кирил и Методий" и ПГСУАУ "Атанас Буров"", Община Силистра съобщава, че със Заповед на кмета, д-р Юлиян Найденов на 14. 08. 2017 г. /понеделник/, от 08.00 до 17.00 ч., временно да се ограничи достъпа и да се затворят за движение следните улици:
Кръстовището на ул. "Плевен" с бул. "Македония", до кръстовището на детска градина "Роза 1",
като се забранява движението, спирането и паркирането в горецитирания участък.
"Стройпроект" ООД, гр. Силистра - изпълнител на дейностите по СМР, да осигури всички необходими обозначителни знаци и да създаде организация на движение, която да не предпоставя сериозни затруднения при движение по горецитираните пътни участъци, като дружеството носи пълната отговорност за опазването и безопасното преминаване на граждани и пътни превозни средства.

Публикувано на: 10 август 2017 г. / Печат