Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

"СИЛИСТРА ДНЕС" ЕСЕ НА БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ


image 4745

Публикуваме есето на Borislav Dimitrov, което получихме за инициативата " Сподели усмивка" или "Дунавският парк през август".
В писмото си авторът пише:"Здравейте!
Казвам се Борислав Димитров, на 31 години и съм роден в гр. Варна през 1985г. Завършил съм специалност "Икономика на туризма" в УНСС и към момента работя в София.
Харесвам много историята и културно-историческите забележителности в Силистра, неговите паркове и красивите гледки към река Дунав. Във връзка с честването на Международния ден на младежта - 12 август, бих искал да Ви представя свое есе, насочено към младите хора на град Силистра. Ще се радвам да поддържаме връзка по теми и въпроси, свързани с града.
С уважение,
Борислав Димитров"

Силистра днес

Себеуважението, което дължим помежду си като хора и граждани, оправдава усилията за изграждане на толерантност в общуването и отношенията. Въпреки че сме различни в мисленето, поведението и мечтите ни, всички ние искаме да живеем в хубав, чист и подреден град край река Дунав - реката, която Христо Ботев и неговата чета пресякоха, за да поведат България към свободата.
Затова е важно да се научим да се уважаваме помежду си като хора и съграждани в град Силистра. Това означава да бъдем толерантни. Толерантността към различието между младите хора е най-необходимата ценност в отношенията помежду ни, защото тя създава равни възможности и осмисля целите ни. Тя не е само етична категория, но и ежедневна необходимост за всички нас.
Толерантността позволява в града, където живеем, различния от нас да не бъде изолиран и дискриминиран, независимо от неговото социално положение, жизнен стандарт или професионални възможности. Трябва да приемем смисъла на толерантността и нейното послание към нас като общество. Именно по този начин можем да решим проблема със социалното и обществено интегриране на децата и младите хора с увреждания в нашия град, които търсят своето място и признание, наравно с всички останали.
Затова е важно да проявяваме разбиране към тях, да ги изслушваме търпеливо, както и да проумеем, че всеки един младеж, който е здрав и активен, може да попадне в неравностойно и тежко социално положение. Трябва да си дадем сметка от какво имат нужда тези младежи днес, какво желаят да постигнат в живота си и с какво можем да им помогнем като хора и съграждани.
Както всички здрави млади хора ползват градските съоръжения и придобивки, така трябва да осигурим същото и на хората в неравностойно положение в град Силистра, независимо от степента на различие. Ние самите сме тези, които трябва да помогнем на другите да имат това, което имаме ние - здраве, сила и активен обществен живот. Затова трябва да положим усилия да изградим по-достъпно и качествено образование и здравеопазване в града, което да достига до най-нуждаещите се, да премахнем съществуващите социални, икономически и психологически бариери пред тях.
Нека да покажем, че живеем в единно, хуманно и социално отговорно общество, солидарно с всеки един от нас и сме готови заедно да направим град Силистра едно прекрасно място за живеене. Важно е да проумеем, че за да бъдем толерантни, означава да проявяваме търпимост към чуждото мнение, към чуждите тревоги, да не отказваме съдействие, а да го прилагаме винаги, не само когато ни молят.
Не трябва да забравяме, че проблемите на околните могат да станат утре наши собствени проблеми, с които ще се сблъскаме. Именно тук толерантността помежду ни може да ни спаси, да обедини усилията ни, да ни помогне да сме заедно в трудни моменти. Многообразието в света ни учи колко пъстър и красив е животът, колко различни начина има, чрез които да изразим себе си.
Независимо къде живеем, как си изкарваме прехраната, в какво вярваме, дали имаме някакво увреждане - всички се стремим към едно и също - да споделяме с останалите своя свят, мислите и чувствата си, успехите си, красотата, която имаме, любовта, която изпитваме. Именно тези прилики могат да ни подтикнат да бъдем толерантни.
Толерантността е отношение към хората и към света, които ни заобикалят, тя е начин да приемем различното от нас, като му дадем свобода да бъде себе си. Толерантността ни отваря очите, за да видим, че заедно можем да превърнем нашия град край река Дунав в мечтано място за живеене за младите хора и децата на Силистра.

Публикувано на: 16 август 2017 г. / Печат