Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО 2017


image 4829

ЕВРОПЕЙСКА ТЕМА
"НАСЛЕДСТВО И ПРИРОДА - ПЕЙЗАЖ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ"

През 2017 г. България отбелязва Европейските дни на наследството за 26-ти път. Обединени под общоевропейската тема "Наследство и природа: пейзаж от възможности", на територията на цялата страна ще се проведат над 280 събития, а над 100 музеи, културни и природни обекти ще осигурят свободен вход за посетителите си в определени дни на месец септември.
Европейските дни на наследството са съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия, а национален координатор за България е Министерството на културата. Всяка година проявата дава възможност на милиони хора да се запознаят с културното наследство на Стария континент.
Изборът на тазгодишната тема е продиктуван от все по-утвърждаващата се роля на културното и природното наследство като важен ресурс в социален и икономически смисъл. Тя е свързана и с необходимостта да се изведат на преден план непосредствените връзки между човека и заобикалящата го среда. Фокусът се поставя върху стойността на природното наследство и върху влиянието на околната среда и приноса им за качествен живот и социално-икономически просперитет. В същото време темата поставя въпроса за взаимната зависимост между културното и природно наследство в процеса на тяхното опазване, осигуряване на достъп и популяризиране.
Домакин на официалните прояви по отбелязването на Европейските дни на наследството през 2017 г. е град Силистра (27-30 септември).

ПРОГРАМА НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРОЯВИ,

ОРГАНИЗИРАНИ ОТ
МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И ОБЩИНА СИЛИСТРА
27-30 септември, Силистра
1. Пресконференция за откриване на официалните прояви в гр. Силистра.
Дата: 27 септември 2017 г.
Час: 17,00 ч.
Място: Силистра, Заседателна зала на общината

2. Откриване на официалните прояви, посветени на Европейските дни на наследството 2017 г. в България
Дата: 27 септември 2017 г.
Час: 18,00 часа
Място: Силистра, Площад "Свобода"

3. Концерт по повод откриването на официалните прояви в България по повод Европейските дни на наследството 2017 г.
Дата: 27 септември 2017 г.
Час: 18,30 часа
Място: Силистра, Площад "Свобода"

4. Провеждане на Тринадесетата национална среща на музейните специалисти "Добри практики" на тема "Иновативни практики за опазването и представянето на културното наследство "
Дата: 27-29 септември 2017 г.
Откриване: 27.09.2017 г. - 14.00 ч.
Място: Силистра, РИМ и Художествена галерия

5. Провеждане на Класове на наследството.
Дата: 27-28 септември 2017 г.
Място: Силистра, РИМ, Художествена
галерия и Природонаучен музей "Сребърна"

6. Информационна среща за представяне на актуални документи, свързани с политиката в областта на културното наследство (представяне на документи на Съвета на Европа, ЮНЕСКО, Европейски съюз и др.), както и на програми и финансови инструменти на различни международни организации.
Дата: 28 септември 2017 г.
Час: 9,30 - 14,00 ч.
Място: заседателна зала на Община Силистра

7. Откриване на изложба с детски рисунки, посветена на Европейските дни на наследството.
Дата: 28 септември 2017 г.
Час: 17,30 ч.
Място: Силистра, Художествена галерия

11. Ден на отворени врати на музеите в община Силистра.
Дата: 30 септември 2017 г.
Час: през целия ден
Място: община Силистра

Публикувано на: 18 септември 2017 г. / Печат