Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ ЩЕ УЧАСТВА В СВЕТОВНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ НА ЮНЕСКО


image 4834

Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов ще участва в Световния туристически форум на ЮНЕСКО, който ще се проведе в Сиена - Италия от 22 до 24 септември 2017г.
По време на изложението ще бъдат представени 4-те парка/ Биосферен парк "Сребърна", "Централен Балкан", "Червената стена", "Узунбуджак"/, в съответствие със Севилската стратегия, които са в на територията на България и са в списъка за световно културно и туристическото наследство на ЮНЕСКО.
Изложението се организира от МС Marketing Conslting Agency в сътрудничество с Асоциацията на световното наследство на ЮНЕСКО и италианските градове и обекти, общината на Сиена, и Агенцията за туристическа реклама на Тоскана. Спонсори на форума са Министерството на културното наследство, изкуството и туризма, ЮНЕСКО и Националния туристически борд на Италия.
Според предварителната програма на 22 септември от 12 до 14ч. ще бъдат презентирани обектите, като пръв на форума ще говори Н. Пр. Марин Райков- посланик на България в Италия.
Д-р Юлиян Найденов -кмет на Община Силистра ще представи биоразнообразието на биосферния парк "Сребърна" с три минутен филм, с които ще разкаже за влажните зони, за птиците, растенията и животните в Сребърна. Участие в работната група от Община Силистра ще вземат: Г-жа Денка Михайлова зам.-кмет "Хуманитарни дейности", г-жа Цветана Игнатова директор дирекция "Хуманитарн дейности" , кметът на с. Сребърна- г-н Георги Иванов.
Включването на 4-те биосферни парка в световната мрежа на ЮНЕСКО е международно признание, че въпросните обекти се управляват по целесъобразен и устойчив начин, съгласно националното законодателство и в съответствие с общоприетите принципи за добро управление.

Публикувано на: 19 септември 2017 г. / Печат