Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ: КОНТРОЛЪТ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА НАСЕКОМИ В СИЛИСТРА Е ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОБЛЕМ


image 4845

АДО"Дунав" е организатор съвместно с румънския си партньор- фондация "Жива природа" по Програма" Интеррег Румъния - България 2014-2020г." на кръгла маса в Силистра по проблема с популацията на комари.
Програмата се финансира от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие в партньорство с българското правителство. Проектът се нарича:"Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния- България"15.3.1.016
Участие в кръглата маса от българска страна взеха: д-р Юлиян Найденов- кмет на община Силистра , Ростислав Павлов - секретар, представители на НПО, РЗИ- Силистра с директор д-р Теодора Начева, експерти по обезпаразитяване и др.
В рамките на проекта са предвидени 14 кръгли маси, изработване на съвместна стратегия за управление на риска, изработване на географска информационна система на застрашените територии, предварителни проучвания на добри световни практики в овладяване на популацията на насекомите, мерки за дейност спрямо биотериториите и в съответствие с тяхното използване / туризъм, земеделска продукция, пчелини и др/.


Публикувано на: 26 септември 2017 г. / Печат