Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 4847

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИДЕЙНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА" ПО УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. СИЛИСТРА


image 4847

Община Силистра има удоволствието да покани всички граждани и заинтересовани страни за участие в Публично обсъждане на идейна концепция за построяване на сграда за социални жилища. Проектът ,,Изграждане на жилищна сграда за социални жилища" е включен в Инвестиционната програма на Община Силистра за периода 2014-2020г. и ще се реализира по ОП "Региони в растеж" 2014-2020г,

Предвижда се с реализацията на проекта да бъде изградена сграда, включваща 16 бр. жилища, за настаняване на хора от уязвими групи от населението; рехабилитация на прилежащите пространства; осигурен достъп за хора с увреждания.

Публичното обсъждане ще се проведе на 05 октомври 2017 г. от 17.30 часа в залата на Общински съвет Силистра.

Вашето присъствие е важно за нас!

* ИДЕЙНА КОНЦЕПЦИЯ

Публикувано на: 27 септември 2017 г. / Печат