Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СИЛИСТРА


image 4854

На редовно заседание днес/ 28.09.2017г./ общинските съветници приеха 15-те точки по дневния ред.
Всички решения можете да намерите на сайта на Общински съвет- Силистра.
Сред утвърдително гласуваните докладни записки са: Междинната оценка на Общинския план за развитие на Община Силистра за периода 2014-2020г.; Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна за територията на община Силистра; Отдаване на част от имот, частна общинска собственост, на СНЦ "Карате клуб "Славия- Истър".
Общинските съветници дадоха положително становище за финансова подкрепа за издаване на сборник от проф. д-р Иван Недев. Професор Недев е роден в 1937г. в село Сребърна. През 1979г. защитава докторска дисертация. През 1995г. му е присъдено научното звание професор. През 2017г. година той навършва 80 години и по този повод ще бъде издаден сборник с научни статии.


Публикувано на: 28 септември 2017 г. / Печат