Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В СИЛИСТРА


image 4893

Оперативка по повод преасфалтирането на улиците в Силистра и обследване на състоянието им след ремонта проведе днес кметът на общината д-р Юлиян Найденов със заместник - кмета инж. Тихомир Борачев и експерти от фирмата изпълнител "Пътперфект- Те"АД.
Полагането на асфалт се финансира от държавния бюджет с постановление на МС № 347/ 08.12.2016г., на стойност 2 милиона лева с ДДС и започна практически в началото на септември тази година. В списъка за преасфалтиране или частично асфалтиране са 29 силистренски улици. Окончателно са завършени 17, в момента се работи по улиците "Генерал Тошев" и "Анастас Янков". Предстои да бъдат преасфалтирани още 10 улици, включени в списъка одобрен с решение на общинските съветници. След приключване на дейностите по полагане на асфалт в Силистра са заложени средства и за населените места Калипетрово, Айдемир, Срацимир, Йорданово, Сребърна, Майор Ценович, Брадвари.
Докато отчитаха напредъка в работата кметът и неговият екип имаха възможност да чуят и мнението на минаващите хора, особено на таксиметровите шофьори.
В разговорите беше подчертано,че улици като "Баба Маринка", "Огоста", "Ясен" и други в кв." Гагарин" не са асфалтирани от както са изградени като улици. В общината са входирани най- голям брой жалби точно от хора живеещи в този квартал. В тазгодишната програма за полагане на асфалт приоритетно са асфалтирани най- разрушените участъци от улици и улици с най- голям трафик.


Публикувано на: 12 октомври 2017 г. / Печат