Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 4902

БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ ЩЕ ОБМЕНЯТ ОПИТ С ПОТЕНЦИАЛНИ НОРВЕЖКИ ПАРТНЬОРИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ


image 4902

Представители на общината ще обменят опит с потенциални норвежки партньори за енергийна ефективност

Срещите ще се проведат на 18 и 19 октомври 2017 г. в Осло

На 18 и 19 октомври 2017 г. представители на общината ще участват в семинар и срещи за обмяна на опит и добри практики и постижения, както и създаване на партньорства в областта на програма БГ04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия, организиран от Фондация "Визия за научен и технологичен растеж" и Осло международен хъб.

Целта е установяване на партньорство за подготовка на проекти по линия на Финансовия механизъм на "Европейското икономическо пространство" и Норвежката програма 2014-2020 в областта на "Енергийната ефективност и енергийната сигурност", за която са определени 28 млн. евро. Партньор за прилагането на тази програма е Норвежкия департамент за водни ресурси и енергийни източници.

Темите на срещите са:

  1. Използване на геотермалната енергия (отопление/охлаждане) в сгради;
  2. Подобряване на енергийната ефективност в съществуващите сгради за постигане на клас "А" и изпълнение на пилотни проекти за сгради с почти нулево потребление на енергия;
  3. Рехабилитация и модернизация на улично осветление - смарт осветление;
  4. Мониторинг на потреблението на енергия в общински сгради.

Събитието се финансира по линия на програма БГ04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", Фонда за двустранни отношения, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Публикувано на: 16 октомври 2017 г. / Печат