Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

РАБОТНИ СРЕЩИ В ОСЛО


image 4915

Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов е в Осло, за да обмени опит с потенциални норвежки партньори за енергийна ефективност.
На 18 и 19 октомври 2017 г. кметът д-р Юлиян Найденов ще участва в семинар и срещи за обмяна на опит и добри практики и постижения, както и създаване на партньорства в областта на програма БГ04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия, организиран от Фондация "Визия за научен и технологичен растеж" и Осло международен хъб.
Целта е установяване на партньорство за подготовка на проекти по линия на Финансовия механизъм на "Европейското икономическо пространство" и Норвежката програма 2014-2020 в областта на "Енергийната ефективност и енергийната сигурност", за която са определени 28 млн. евро. Партньор за прилагането на тази програма е Норвежкия департамент за водни ресурси и енергийни източници.
Темите на срещите са:
1. Използване на геотермалната енергия (отопление/охлаждане) в сгради;
2. Подобряване на енергийната ефективност в съществуващите сгради за постигане на клас "А" и изпълнение на пилотни проекти за сгради с почти нулево потребление на енергия;
3. Рехабилитация и модернизация на улично осветление - смарт осветление;
4. Мониторинг на потреблението на енергия в общински сгради.
Събитието се финансира по линия на програма БГ04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", Фонда за двустранни отношения, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Публикувано на: 19 октомври 2017 г. / Печат