Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 4942

ПОКАНА ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ: "СТРАТЕГИЯ ЗА МИРГ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"


Община Силистра кани всички граждани и заинтересовани страни за участие в публично обсъждане на работен проект "Стратегия за МИРГ на Община Силистра" по проект"Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра, договор № BG14MFOP001-4.001-0008", финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство

Работният проект е поместен на сайта на СНЦ "МИРГ СИЛИСТРА" - www.mirg-silistra.eu и на сайта на Община Силистра - www.silistra.bg - банер МИРГ Силистра.

Представянето и общественото обсъждане ще се проведе на 06.11.2017 г. (понеделник), от 17:00 часа, в заседателната зала на Общински съвет - Силистра на ул. "Симеон Велики" № 16.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Проект „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра № BG14MFOP001-4.001-0008”, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Публикувано на: 30 октомври 2017 г. / Печат